יובהר כי אין בקבלת רישיון מתל"י או בהכללת יצירה בבסיס הנתונים כדי לפטור משתמש ביצירה מהחובה לקבל רישיון מכל גורם אחר שהוא בעל הזכויות ביצירה, וכן כי אין ברישום "מפיק היצירה" או "גוף השידור עבורו הופקה היצירה" בבסיס הנתונים משום הבעת עמדה כי איזה מהם הוא בעל זכויות ביצירה או כי אין בעלי זכויות אחרים או נוספים בה.
שם יצירה עונה חברת הפקה שנת הפקה שם יוצר תאריך פטירה תאריך פקיעת זכויות
לגבי יצירות המסומנות באפור – נא להתקשר לתלי למס' 03-5669574 או לפנות למייל tali-rights.co.il@info על מנת לברר סטטוס עדכני.